Webbidevaus.fi

17: IaaSsit ja PaaSsit ja mitänäitänyo

Episode Summary

Vieraana Yrjö Kari-Koskinen, aiheena eri pilvipalvelutarjoajien käyttökokemukset.

Episode Notes

Vieraana Yrjö Kari-Koskinen, aiheena eri pilvipalvelutarjoajien käyttökokemukset.

Jakson valinnat

Kysymyslomake

Kysymyksiä saa lähettää osoitteessa bit.ly/webbidevaus! :-)